Used before category names. Uncategorized

俄羅斯帝國

俄羅斯帝國

彼得大帝和俄羅斯帝國
國家象征

俄羅斯帝國 – Wikiwand. 俄羅斯帝國(俄語:Российская империя[註 1])在中文中常簡稱為帝俄、沙俄[註 2]、俄國,是存在於18世紀至20世紀的統一君主制國家,也是俄羅斯歷史上最後一個君主制國家。. 1721年,俄國沙皇彼得一世率軍擊潰瑞典帝國贏得大北方戰爭後,改稱「全俄羅斯皇帝」(Император Всероссийский[註 3]),創立俄羅斯帝國[註 4]。. 雖然俄羅斯

歷史

俄羅斯帝國的夢想. 俄國軍隊以保護在南奧的俄僑為由,悍然侵入主權國家喬治亞,掀起軒然大波,成為全球焦點。. 圖為俄羅斯坦克軍人進入喬治亞後揚起一面俄國國旗。. 歐洲被視為文明之地,但它也是近代人類災難的源頭:德國發動的兩次世界大戰、俄國興起的共產主義革命、更早時的法國拿破崙血腥征伐、羅伯斯比爾的斷頭臺,都向世界示範並輸出了暴力

俄羅斯帝國不僅在當時是世界最大的帝國,也是前蘇聯與現今俄羅斯的所承襲領土之一。 於19世紀中葉,其領土所達到的最大範圍,包含大部分的歐洲東部和中部(包括芬蘭和波蘭),整個西伯利亞、中亞大部分地區,以及短暫時期的阿拉斯加,儘管為沙皇當局實際控制,但在程度上,通常由西向

俄羅斯帝國(俄文:Российская империя),通常簡稱為俄國、帝俄或沙俄,是1721年至1917年間俄羅斯國家的名稱。 1721年彼得大帝在與瑞典的大北方戰爭勝利後,被俄羅斯元老院授予「全俄羅斯皇帝」的頭銜,俄國成為正式意義上的帝國;不過,事實上在羅曼諾夫王朝之前的留里克王朝的伊凡

帝國時期的歷史書寫延續至蘇聯,基本架構在於以位居中央又具有主導的俄羅斯民族為主體,無形中保留了帝國的思維。和過去不同的是,蘇聯政權將遠征和地理學的科學理性運用於印證唯物主義史觀。本文最後觀察遠征研究在現今俄國史學所具思維和展望。

跳去導覽 跳去搵嘢 俄羅斯帝國領土呢篇文冇引任何嘅出處。 請幫手改好呢篇文,加返出處同埋寫低根據。冇根據或冇出處嘅嘢可能隨時受到質疑;經唔起質疑就會畀人剷走。俄羅斯帝國係俄羅斯自1721年彼得大帝稱帝到1917年尼古拉二世退位期間用嘅國號。

皇俄羅斯帝國論壇是一個虛擬架空的國家形式的文字演繹論壇 設為首頁 收藏本站 開啟輔助訪問 切換到窄版 自動登錄 找回密碼 密碼 登錄 立即注冊 快捷導航 論壇 BBS 廣播 Follow 群組 Group 插件 Plugin 分享

  • 「遠征」在十八世紀俄羅斯帝國的興起及其研究初探
  • 俄羅斯帝國皇帝及女皇世系圖
  • Russian
  • 克里米亞久為俄羅斯帝國鄉愁的核心所在
  • 博客來

帝國時期的歷史書寫延續至蘇聯,基本架構在於以位居中央又具有主導的俄羅斯民族為主體,無形中保留了帝國的思維。和過去不同的是,蘇聯政權將遠征和地理學的科學理性運用於印證唯物主義史觀。本文最後觀察遠征研究在現今俄國史學所具思維和展望。

俄羅斯帝國 皇帝及女皇世系圖 Connected to: {{::readMoreArticle.title}} 維基百科,自由的百科全書 大牧首菲拉列特長老 米哈伊爾一世 阿列克謝一世 伊凡五世 1st 彼得一世(大帝) Пётр Алексе

Russian(俄羅斯)是世紀帝國三中主程式就出現的歐洲文明之一。形象是16-18世紀雄踞北亞的沙皇俄國。 俄羅斯人的領袖代表是伊凡四世。遊戲中的旗幟則是斯拉夫的黃底雙頭鷹。 –

克里米亞久為俄羅斯帝國鄉愁的核心所在,自蘇聯末日以來,併吞克里米亞一直是俄羅斯國族主義者的執念。. 現在他們歡慶自己的想法獲得勝利。. 二 一四年三月十八日,普丁置身克里姆林宮的金色聖喬治廳宣告併吞克里米亞,他幾乎逐字複述了二十年前國族

直視古老帝國俄羅斯的靈魂深處 當撰寫《古拉格群島》的索忍尼辛在日前去世,當俄羅斯就在2008年八月進軍喬治亞共和國,我們對於俄羅斯了解多少? 被諾貝爾文學獎提名六次之多的卡普欽斯基,這是他橫越俄羅斯的私人報告,他訪談的是一般

Used before post author name.
怎樣嫁接紫藤

Leave a reply